Roli, sfidat dhe nevojat e bashkive dhe aktorëve në nivel vendor gjatë krizës COVID-19

Gjatë periudhës Mars – Prill 2020, Shqipëria, sikurse edhe vende të tjera Evropiane, u prek nga pandemia COVID-19. Prekja nga coronavirusi i ri u shtri në të gjithë territorin, duke vënë në vështirësi sistemin shëndetësor dhe atë të mbrojtjes civile. Ndërkohë, masat e marra nga qeveria për vendosjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, karantinimin dhe kufizimin e disa lirive individuale, janë instrumenti i përdorur për të ulur kurbën e infektimit,

Read More

Dokument Pozicionimi: Rindërtimi i Qytetit pas Krizës

Dokument Pozicionimi: Rindërtimi i Qytetit pas Krizës

Ngjarjet e fund-nëntorit 2019 mishëruan një krizë të paralajmëruar sa i përket sigurisë dhe cilësisë së planifikimit, ndërtimit, administrimit dhe qeverisjes të territorit/qyteteve në të gjitha hallkat dhe dimensionet në Shqipëri. Kjo krizë madhore dëshmoi dështim në në qytetbërje, pavarësisht punës së bërë në disa sektorë apo drejtime. Po ashtu ka dalë në pah fakti i mungesës së përgatitjes së mirëfilltë për të përballuar, parandaluar, apo zbutur efektet e katastrofave,

Read More

Contact

Co-PLAN welcomes any questions, comments or requests for information to the following address: Co-PLAN, Institute for Habitat Development Rr. Bylis 12, Autostrada Tiranė-Durrės, Km 5, Kashar Kodi Postar 1051, Kutia Postare 2995, Tirana, Albania. Tel: +355 4 240 74 23/4 Fax:+355 4 240 74 25 Mob:+355 (0)697371540 E-mail: co-plan@co-plan.org

Thirrje për Aplikim në Skemën e Granteve

Në kuadër të projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona: Platforma Alternative dhe Gjithpërfshirëse për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit, Ndotjes nga Zhurmat dhe Gjelbërimit Urban për të ndikuar në Politika në Nivel Lokal”, ndajmë thirrjen për aplikim në skemën e granteve me të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të interesuara. Afati i dorëzimit të aplikimit është 30 tetor 2018, ora 11:00. Kontakt: rodion_gjoka@co-plan.org Dokumentet e thirrjes i gjeni këtu.