Kontratë kuadër për pritnimin e botimeve dhe materialeve ndërgjegjësuese

  • Friday April 12th, 2024
  • 290

Projekti: EFFORT – Përmirësimi i objekteve për një të ardhme me një trajektore optimale të burimeve dhe efikasitetit të energjisë

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadë të projektit “Përmirësimi i objekteve për një të ardhme me një trajektore optimale të burimeve dhe efikasitetit të energjisë” planifikon të japë një kontratë kuadër për “Pritnimin e botimeve dhe materialeve ndërgjegjësuese për aktivitetet dhe rezultatet e projektit EFFORT”. Për informacion shtesë, ju lutemi referojuni termave të referencës dhe dokumenteve më poshtë:

Legel Entity Form
Simplified-tender-procedure_Printings
Financial_Identification_Form

Aplikimet pranohen deri më 3 maj 2024. Aplikoni më poshtë ose dërgoni dokumentet e nevojshme në co-plan@co-plan.org.

Job Category: Private Company
Job Location: Remote
Job Active: Expired
Sorry! This job has expired.
Share this Post