A Celebration of Urban Activism

Co-PLAN and POLIS University celebrated years of urban activism through an exhibition, hosted at MAD Gallery, POLIS University. “Urban Activism for Proactive City-making” marked the successful completion of a lengthy phase of urban activism and participatory planning processes mainly in the city of Tirana, as part of the US Embassy supported project Performing Democracy: Urban Activism for Civic Democracy. Realised through a multimedia exhibition, it served as a chronicle where key

Read More

Raporti Vjetor 2008

Si çdo vit, Co-PLAN vjen pranë jush me një raport përmbledhës të punës dhe arritjeve të veta vjetore. Edhe për vitin 2008, ky raport paraqet aktivitetet dhe projektet e zbatuara nga organizata si dhe evenimentet kyç përgjatë vitit. Raporti Vjetor 2008

PO SIKUR SHQIPËRIA

Në këtë periudhë parazgjedhore, mes shumë ofertash e premtimesh elektorale, ndajmë me ju disa artikuj e të dhëna interesante përmes Co-PLAN GAZETTE 8 që mund të kontribuojnë cilësisht në diskutimet me kandidatët.  Artikujt parashtrojnë disa nga sfidat e pritshme për 61 bashkitë e reja, dhe potencialet nëpërmjet rekomandimeve të nivelit teknik, institucional, dhe politik-bërës. Disa nga temat të cilat trajtohen në formën e skenarëve “Po Sikur..?!” janë: (1)  PO SIKUR

Read More

ENV.Net Marks Water Day at the Lagoon

ENV.Net Marks Water Day at the Lagoon

To mark the World Water Day, 22nd of March, the ENV.Net team in Albania organized a field trip with students and POLIS University professors in one of the largest wetland areas in the country, the Lagoon of Karavasta – a National Park.

The participating students were introduced with the history of the lagoon and it main characteristics, and how it was polluted by the agriculture developed nearby, or by the illegal fishing. A dense pine forest surrounds the coast parts of the lagoons, which is full of natural paths. Students were able to have a trip of about 2-3 km in one of the main natural paths of the area, where they were able to see and admire the natural habitat of the lagoon.

Mbyllet me Sukses Programi RDP

 Programi Rajonal për Zhvillim e Shqipërisë së Veriut, një nismë e rëndësishme reformuese prej 4 milion eurosh e financuar nga qeveritë Austriake dhe Zvicerane, shënoi sot përfundimin me sukses nëpërmjet një konference përmbyllëse. Konferenca mblodhi së bashku përfaqësues të qeverisë, ambasadorët austriakë dhe zvicerane, drejtuesit e qarqeve, përfaqësues të qeverisë lokale dhe organizata të shoqërisë civile.

RDP Wraps Up its Activities

The Regional Development Programme in Northern Albania, an important reform initiative of 4 million euros funded by the Austrian and Swiss Governments, marked its successful completion today at a closing conference. The conference brought together government representatives, the Minister of State for Local Government, Mr. Bledi Çuçi, the Austrian and Swiss ambassadors, heads of Qarks, local government representatives and civil society organisations. It offered an exposé of the achievements and impact, challenges and recommendations the 4-year program implemented in the qarks of Shkodër and Lezhë.

The Publication on the “Regionalisation of Albania” is Out

“The Regionalisation of Albania – The Governance, Administrative and Territorial Reform that Albania needs on a Regional Level” was prepared by Co-PLAN, Institute for Habitat Development, based on the analytical work conducted in years – at least since 2005. This proposal builds up considerably on the role of Co-PLAN in the frame of the “Regional Development Program in Northern Albania” project, financed by the Donor Agencies of Austria and Switzerland.

Read More

Del Publikimi ‘Rajonalizimi i Shqipërisë”

“Rajonalizimi i Shqipërisë: Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në nivel rajonal” është përgatitur nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, mbi bazën e punës analitike të kryer në vite, së paku që nga viti 2005. Ky propozim ndërton konsiderueshëm edhe mbi rolin e Co-PLAN në kuadër të zbatimit të projektit “Zhvillimi Rajonal për Shqipërinë e Veriut”, financuar nga Agjencitë Donatore të Austrisë dhe Zvicrës. Në mendojmë

Read More

Co-PLAN GAZETTE 7 IS OUT

We are pleased to share with you”Co-PLAN Gazette” (Issue no.7), which covers the latest developments of the second half of 2014, with particular focus on the area of energy efficiency. Aspects such as the importance of a multi-sectoral approach in addressing the issues and benefits of energy efficiency, a picture of the current state of the housing stock today, and recommendations for the promotion and enhancement of energy rehabilitation practices

Read More

DEL Co-PLAN GAZETTE 7

Kemi kënaqësinë  të ndajmë me ju numrin e 7-të të “Co-PLAN Gazette”, e cila  mbulon zhvillimet më të fundit të gjysmës së dytë të vitit 2014,  me fokus të veçantë në fushën e efiçiencës së energjisë. Aspekte si rëndësia e një qasje multi-sektoriale në trajtimin e çështjeve dhe përfitimeve nga efiçienca e energjisë, një tablo të gjendjes aktuale tëstokut të banesave në vend, si dhe rekomandime konkrete për promovimin dhe

Read More