Zhvillimi Urban i Orientuar i Qytetit të Fierit

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2266

Bashkia e Fierit, e asistuar nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, me datën 7 Dhjetor 2007, organizoi një eveniment të rëndësishëm ku u paraqiten përpara pjesëmarrësve Plani i Përgjithshëm Rregullues i Qytetit të Fierit si edhe Propozimet për Zhvillim të dy nyjeve të rëndësishme hyrëse të qytetit.