Lidershipi Shqiptar

Çmimi `Lidershipi Shqiptar` ofrohet për personalitetin më të spikatur në katër fusha veprimtarie: Shoqëria Civile, Qeverisje, Media & Shtypi, Sektori Privat / Biznesi. Natyrshëm mund të lindin pyetje si: Përse ofrohet? Cili është qëllimi dhe përse pikërisht Co-PLAN e ka ndërmarrë një nismë të tillë? Por këto pyetje sqarohen lehtësisht, nëse njihet sadopak natyra dhe qëllimi i punës së Co-PLAN që gjatë gjithë ekzistencës së tij 12 vjeçare ka qenë

Read More

Çmimi “Lidershipi Shqiptar” 2010

Për të gjashtin vit, Co-PLAN – Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim të ngushtë me Asamblenë e Miqve të “Lidershipit Shqiptar”,  ku bëjnë pjesë kandidatë dhe fitues, rekomandues, përzgjedhës dhe organizatorë të këtij çmimi në vite, ka startuar proçesin e organizimit të eventin të Çmimeve “Lidershipi Shqiptar 2010” në fushat e mëposhtme:

Cmimi “Lidershipi Shqiptar” 2009

15 Janar 2010, Hotel “Sheraton”, ora 18.00

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit organizoi për të gjashtin vit rradhazi ceremoninë e dhënies së Çmimeve “Lidershipi Shqiptar” 2009, që u ofrua për personalitetin më të spikatur në katër fusha veprimtarie: i) Shoqëri Civile; ii) Sektori Privat/Biznesi; iii) Media&Shtypi; iv) Qeverisja, si dhe v) Çmimin “Special”.

Historiku i ”Lidershipit Shqiptar”

Çmimi `Lidershipi Shqiptar` ofrohet për personalitetin më të spikatur në katër fusha veprimtarie: Shoqëria Civile, Qeverisje, Media & Shtypi, Sektori Privat / Biznesi. Natyrshëm mund të lindin pyetje si: Përse ofrohet? Cili është qëllimi dhe përse pikërisht Co-PLAN e ka ndërmarrë një nismë të tillë?