Contact

Info Adresa: co-plan@co-plan.orgTiranëShqipëri Telefoni: + 355 4 2407423; + 355 4 2407424 Faks: + 355 2407425 Celular: Për raste urgjente/ For urgent inquiries : +355 (0) 694013924https://www.co-plan.org   {gmapfp id=”1″ zmap=”14″}  

Përkujdesja & Bashkëpronësia në Banesa

A ke ti në pronësi një apartament në ndërtesën e banimit ku jeton? Nëse PO, atëherë Ti je BASHKËPRONAR! Çdo Bashkëpronar ka të drejta dhe detyrime për mirëmbajtjen e mjediseve të përbashkëta! Çdo Bashkëpronar ka të drejtë të kërkojë mbledhjen dhe themelimin e Asamblesë së Bashkëpronarëve! Por çfarë është Asambleja e Bashkëpronarëve?  Asambleja e Bashkëpronarëve është tërësia e bashkëpronarëve në një ndërtesë të caktuar, në një kat hyrje apo në

Read More