Përkujdesja & Bashkëpronësia në Banesa

A ke ti në pronësi një apartament në ndërtesën e banimit ku jeton? Nëse PO, atëherë Ti je BASHKËPRONAR!

Çdo Bashkëpronar ka të drejta dhe detyrime për mirëmbajtjen e mjediseve të përbashkëta!

Çdo Bashkëpronar ka të drejtë të kërkojë mbledhjen dhe themelimin e Asamblesë së Bashkëpronarëve!

Por çfarë është Asambleja e Bashkëpronarëve?  Asambleja e Bashkëpronarëve është tërësia e bashkëpronarëve në një ndërtesë të caktuar, në një kat hyrje apo në një pjesë të përcaktuar të ndërtesës së përbërë!

Për më shumë njihuni me ligjin përkatës këtu.

Share this Post

Leave a Comment