Çmimi Ekselenca Shqiptare 2007

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2273

Ekselenca Shqiptare 2007Në aktivitet morën pjesë përfaqësuaes dhe diplomatë të vendeve të ndryshme të akredituar në Shqipëri, përfaqsues Akademisë së Shqkencave, personalitete të njohur shoqërisë dhe politikës shqiptare, etj. Komiteti përzgjolli kandidaturat më të mira pas një konkurimi të hapur për individë dhe institucione kërkimore në fushat e Integrimit në BE, në forcimin e ligjit, në zhvillimin e ekonomisë së tregut, të të drejtave humane hde minoriteteve, reformave në shkencë dhe arsim, implementimin e teknologjive të reja, etj.

Çmimi iu dha:

  • Prof. Dr. Kristo Frashëri
  • Prof. Dr. Kolec Topalli
  • Prof. Dr. Alfred Upi
  • Prof. Dr. Mario Kedhi
  • Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit të financuar nga Delegacioni Evropian në Shqipëri dhe zbatuar nga Qendra Shqiptare e Ekselencës.

Share this Post

Leave a Comment