Co-PLAN GAZETTE 4

Kemi kënaqesine t`ju prezantojmë numrin e katërt të “Co-PLAN Gazette”, e cila mbulon zhvillimet më të fundit të gjashtëmujorit të dytë të vitit 2012, në zhvillim urban e rajonal, financa publike, ndikim në politikëbërje, si dhe aktivitete të tjera me rëndësi në nivel qeverisje vendore e qendrore. Ju mund të shkarkoni një numër të Co-PLAN GAZETTE në gjuhën Shqipe ose Angleze duke klikuar në një nga dy links më poshtë:

Co-PLAN GAZETTE – SHQIP

Co-PLAN GAZETTE – ENGLISH

Share this Post

Leave a Comment