POLIS University and Co-PLAN at TRIENNALE XXI DI MILANO

ALBANIAN UNIVERSE: Projects between Vacuum and Energy – Milan, April 1, 2016 – POLIS University and Co- Plan Institute for Habitat Development are pleased to represent the first Albanian Participation in the XXI Triennale di Milano 21st Century. Design After Design, through the exhibition ALBANIAN UNIVERSE: Projects between Vacuum and Energy.

Proposal on the Designation of Development Regions of Albania

The experience of the Government of Albania (since at least 2007) with regional development policy-making processes is currently approaching a climax, where there is political and institutional understanding and agreement that there should be a merge between the Albanian RD domestic policy/intentions and the EU cohesion/RD policy requirements and obligations. The Government has set the appropriate context for this merge to happen gradually, through the implementation of the Regional Management

Read More

“Tirana për Qytetarët: Një Platformë – Një Vizion”

“Tirana për qytetarët: Një Platformë – Një Vizion”. Dinamikat e 20 viteve të fundit kanë treguar se qeverisja vendore dhe manaxhimi i qytetit kanë nevojë për ide që tejkalojnë debatin politik dhe për politika/programe zhvillimi që janë vizionare, transformuese, moderne dhe gjithëpërfshirëse. Kjo veçanërisht e rëndësishme në kushtet e territoreve tejet të zgjeruara dhe të larmishëm në burime dhe sfida.

Për të kontribuar me propozime sa më konkrete dhe alternative zhvillimi në këtë fushatë parazgjedhore, si dhe për të vendosur në qendër të diskutimeve “qytetin për qytetarët” Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit propozon një platformë politikash/programesh për një qeverisje më të mirë territoriale të Bashkisë së re të Tiranës, më e madhja në vend.

Announcement for Postgraduate Courses – Applications Accepted

Co-PLAN, Institute for Habitat Development, in cooperation with POLIS University, the Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) in the Netherlands, and USAID’s PLGP project, offer for the fifth year running postgraduate courses in spatial planning. The objective of the course is to build capacities of the public and private sector and civil society organisations for formulating and implementing spatial plans and land management instruments. The courses will be

Read More

Forumi i Kryebashkiakëve për Transformim Urban

Për herë të parë organizohet në Tiranë “Forumi i Kryebashkiakëve për Transformimin Urban”, për të mundësuar diskutimin e hapur mes pushtetit qendror, njësive të qeverisjes vendore dhe profesionistëve. Aktiviteti Kombëtar është organizuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në bashkëpunim me Projektin e USAID “Për Planifikim dhe Qeverisje Vendore”(PLGP) dhe Universiteti Polis, në kuadër të “Javëve të Arkitekturës në Tiranë 2014”. Forumi zhvillohet më 29 dhe 30 Shtator në orën 09.00 në Universitetin Polis.

Mbi Efiçencën e Energjisë në Banesa – Takim kombëtar

Mbi Efiçencën e Energjisë në Banesa – Takim kombëtar

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, ka kënaqësinë t’Ju ftojë në takimin kombëtar Përmirësimi i Efiçencës së Energjisë në Sektorin e Banesave në Shqipëri, ishte në qendër të takimit kombëtar të zhvilluar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Universiteti POLIS, në bashkëpunim me Ekolëvizjen, MilieuKontakt Albania dhe Qendra EDEN, në kuadër të projektit të financuar nga BE “Zhvillimi i Platformës (ENV.net) në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi: t’i japim qytetarëve një zë për të ndikuar në procesin e reformave mjedisore për integrimin më të shpejtë në BE” dhe nëpërmjet Programit të Partneritetit për Organizatat e Shoqërisë Civile.

Bashkimi Europian, në paketën e tij për Klimën dhe Energjinë prezantoi një numër detyrimesh ligjore për të gjithë vendet anëtare, me qëllim sigurimin e plotësimit të kerkesave 20-20-20 deri në vitin 2020 ose: (1) Reduktimin me 20% të emëtimeve të gazeve serrë në BE krahasuar me emëtimet e vitit 1990; (2) Rritja me 20% e përdorimit te energjisë së prodhuar nga burimet e rinovueshme; (3) Përmiresimi me 20% e Efiçencës së Energjisë në BE.

Njohuria në themel të Qytetbërjes

Universiteti POLIS dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit organizojnë më 18 Nëntor, ditën e Hënë, ora 10.00, një aktivitet promovuese të botimeve më të fundit të POLIS Press. Aktiviteti, i cili do të përshëndetet nga Ambasadori i Shteteve te Bashkuara në Tiranë, z. Alexander Arvizu, do të promovojë një numër titujsh dhe nismash si ‘Projekto me Natyrën’ nga Ian L.McHarg, ‘Financat Publike në Vendet në Zhvillim dhe në Tranzicion

Read More

Komunikatë për Shtyp

Të nderuar partnerë,Në valën e diskutimeve dhe protestave qytetare kundër asgjësimit të armëve kimike siriane në Shqipëri, Universiteti POLIS dhe Co-PLAN ju ftojnë të njiheni me qendrimin dhe argumentat e parashtruara kundër asgjësimit të këtyre armëve kimike në vendin tonë. Duke shpresuar në krijimin e një mase kritike për të ndalur këtë proces të rrezikshëm, mirëpresim komentet tuaja. Lexoni Komunikatën

Qytet për Qytetarët!

Hapësirat publike në qytetet shqiptare në këto 20 vitet e fundit, janë shndërruar vende parkimi, rresht kafenesh, ose pirgje mbeturinash. Shpeshherë ato i gjen shndërruara dhe në shtesa pallatesh, apo ndërtesa shumëkatëshe. Bashkë me hapësirën, ikën dhe mundësitë e njerëzve për të qendruar në to, për t’u socialuzar me njëri-tjetrin, për të luajtur, etj. Sot, fëmijët dhe të moshuarit mbeten dy nga grupmoshat më të prekura nga mungesa e hapësirave

Read More

Platformë për Politika në Qeverisje Territoriale

Në këto 22 vite, si shoqëri kemi ndërmarrë zgjidhje dinamike për zhvillimin social dhe ekonomik të vendit tonë, por në të njëjtën kohë kemi krijuar kosto të mëdha që do të mbarten nga brezat. Nëse deri më tani këto kosto kanë qenë “të paevitueshme nga nevoja”, në këtë moment rrezikojmë që praktikat e informalitetit ligjor, institucional dhe zhvillimor, t`i kthejmë në një mendësi dhe kulturë qytetare. Nevoja për të kontribuar

Read More