Dëgjesa Publike – Bashkia Lushnje

  • Tuesday May 24th, 2016
  • Past
  • 0
  • 3070

Në Bashkinë Lushnje është zhvilluar (26 Maj) Dëgjesa e Pestë Publike si pjesë e procesit të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Territorit, në kuadër të Projektit të USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP). Në fokus të dëgjesës janë infrastruktura rrugore, përdorimi i tokës si edhe infrastrukturën nëntokësore dhe propozimet përkatëse. Në dëgjesë morën pjesë Kryetari i Bashkisë Lushnje – Z. Fatos Tushe, Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN , Z. Dritan Shutina, përfaqësues nga AKPT, qytetarë dhe anëtarë të Këshillit Bashkiak. Dëgjesa publike janë mbajtur dhe në Bashkitë e Elbasanit, Fierit, Beratit dhe Kuçovës.

Share this Post

Leave a Comment