Dy Publikime të Rëndësishme

  • Thursday March 29th, 2012
  • Past
  • 0
  • 2668

Udhëzuesi për Qytetarët, gjithashtu i bazuar në konsulta me qytetarët, është struktuar në formën e ‘pyetje-përgjigjeve’ dhe synon t’u vijë në ndihmë me nocionet, dhe proceset bazë të ligjit të ri. Më poshtë mund të shkarkoni versionet elektronike të manualeve:

> Manuali Teknik

> Udhëzues për Qytetarët

Share this Post

Leave a Comment