NET sezonin e parë i trajnimeve për 2007

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2380

Të nderuar Kolegë,

NET sezonin e parë i trajnimeve për 2007NET, Rrjeti për Shkëmbim dhe Trainim, në bashkëpunim me DBR, De Boer & Ritsema van Eck, një firmë e njohur trainimesh dhe konsulence në Hollandë, vijoi serinë e trainimeve në fushën e manaxhimit për vitin 2007.

Trainimet e ofruara nga NET u karakterizuan nga një cilësi e lartë që erdhi si rezultat i eksperiencës dhe përgatitjes akademike të trainuesve, aftësive të mira komunikuese dhe facilituese të tyre si edhe nga fakti që trainimet u hartuan në mënyrë të tillë që të jenë shumë praktike, interaktive dhe të bazuara në ciklin e të mësuarit në moshë madhore.

Temat dhe datat e trainimeve për sezonin paraqiten ne tabelen e mëposhtëme. Për më shumë informacion, vizitoni faqen tonë të internetit www.co-plan.org/net  ose kontaktoni me ne në adresën net@co-plan.org apo në numrat e telefonit +355 4 257809 / 257808.

 

Dates

Training Course

Registration Deadline

Language

Price

2,3 April 2007

Manaxhim Efektiv: më shumë shprehi dhe më pak stress

26 Mars 2007

Anglisht

100 Eur

5,6 Prill 2007

Manaxhim Strategjik për OJF-të

26 March 2007

English

100 Eur

10 Prill 2007

    Teknika të Facilitimit

3 April 2007

Albanian

50 Eur

11,12,13 Prill 2007

Financial Management

3 April 2007

Albanian

150 Eur

17 Prill 2007

Skills for a Successful Presentation

10 April 2007

Albanian

50 Eur

18,19 Prill 2007

Successful Sales Talks

10 April 2007

Albanian

100 Eur

23 Prill 2007

Interviewing Techniques

17 April 2007

Albanian

50 Eur

24, 25 Prill 2007

Budgeting, Process and Techniques

17 April 2007

Albanian

100 Eur

26 Prill 2007

Effective Time Management

17 April 2007

Albanian

50 Eur

Share this Post

Leave a Comment