Lidershipi Shqiptar 2007

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2113

të cilët japin më të mirën për shoqërinë dhe shërbejnë si modele për tu ndjekur. Është kënaqësia jonë që nderuam njerëz të cilët kanë treguar që janë liderë dhe mbartin kuptimin e vërtetë të kësaj fjale.

 

Lidershipi Shqiptare 2007

Për të katërtin vit rradhazi, Co-PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit) ka shpalli të hapur proçesin e propozimit të kandidaturave për Çmimin “Lidershipi Shqiptar” 2007.

 

Fituesit e Çmimit “Lidership Shqiptar” për vitin 2007 janë:

Kategoria – Biznes Z. Avernir Kika

Kategoria – Media Z. Sokol Balla

Kategoria – Shoqëria Civile Z. Remzi Lani

Kategoria – Qeverisje Avokati i Popullit – Z. Emir Dobjani

 

Share this Post

Leave a Comment