Kontratë shërbimi për produkte print

  • Friday May 24th, 2024
  • 327

Projekti: Green AL II – Mbështetja e Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile 2024 -2027

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, në kuadër të projektit “Mbështetja e Organizatave Mjedisore të Shoqërisë Civile 2024 -2027 (Green-AL II)” planifikon të japë një kontratë shërbimi për “Printimin e botimeve dhe materialeve ndërgjegjësuese për aktivitetet dhe produktet e projektit Green-AL II”. Për informacion shtesë, ju lutemi referojuni dokumentit Green AL II-02 Tender Procedure_Printings

Dokumentet e  më poshtë duhen dorëzuar si pjesë e aplikimit:

Aplikimet pranohen deri më 23 Qershor 2024 ora 16:00.

Dosja e aplikimit duhet të dorëzohet fizikisht në adresën e përcaktuar tek dokumenti i mësipërm: Green AL II-02 Tender Procedure_Printings

Job Category: Private Company
Job Type: Service Contract
Job Location: Remote
Job Active: Expired
Sorry! This job has expired.
Share this Post