The Publication on the “Regionalisation of Albania” is Out

 • Wednesday February 18th, 2015
 • Past
 • 0
 • 2829

“The Regionalisation of Albania – The Governance, Administrative and Territorial Reform that Albania needs on a Regional Level” was prepared by Co-PLAN, Institute for Habitat Development, based on the analytical work conducted in years – at least since 2005. This proposal builds up considerably on the role of Co-PLAN in the frame of the “Regional Development Program in Northern Albania” project, financed by the Donor Agencies of Austria and Switzerland.

Read More

Lançimi i Projektit TEMPUS – DAPEEWB

Lançimi i Projektit TEMPUS – DAPEEWB

 • Thursday June 12th, 2014
 • Past
 • 0
 • 2955

test3Universiteti POLIS, Shkolla e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban në Tiranë, sjell për të parën herë në 22 vjet në Shqipëri programin TEMPUS të manaxhuar nga një institucion shqiptar. Së bashku me 10 parterë nga rajoni dhe vende anëtare të Bashkimit Evropian, Gjermania, Hollanda, Portugalia dhe Sllovakia, Universiteti POLIS do të punojë për zhvillimin e arsimit profesional fushën e efiçencës së energjisë. Rektori I Universitetit POLIS, Prof. Dr. Besnik Aliaj, falenderoi të gjithë parterët në sjelljen e këtij projekti kaq të rëndësishëm për të parën herë në Shqipëri nën drejtimin e një institucioni shqiptar, duke provuar që në jemi gati për sfida të tilla në arsim.

Co-PLAN History

In the early 90s, some young Albanian experts, with the help of the Dutch specialized organizations, successfully piloted the first experiences of realistic urban planning in Albania in some areas in need in Tirana. This phase also marked the birth of the Institute for Habitat Development, Co-PLAN. Despite the resistance and the pressure of time, Co-PLAN replied these models successfully and in subsequent years, the level and wider including ‘city’.

Read More

Trajnim: Hartimi i PBA-së në NJQV

 • Wednesday May 16th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2198

Tiranë, Maj 2012 – Me qëllim ngritje dhe forcimin të kapaciteteve vendore në çështje të hartimit të programit buxhetor afatmesëm, do të organizohen në mjediset e U_POLIS, një cikël trajnimesh me temë ‘Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm në NJQV’, të ofruara nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Ministria e Financave. Ky cikël i përbërë nga 3 trajnime, vjen në kuadër të projektit “Programi Buxhetor Afatmesëm transparent dhe profesional. Projekti financohet nga OSI, Budapest, dhe nëpërmjet trajnimeve ka për qëllim të..