“Tirana për Qytetarët: Një Platformë – Një Vizion”

 “Tirana për qytetarët: Një Platformë – Një Vizion”, vjen si një kontribut për axhendat elektorale të kandidatëve në këto zgjedhje vendore, por nuk merr përsipër të shterojë programe politike apo menaxheriale të qeverisjes vendore. Përkundrazi, ajo synon të ushqejë kontratën e kandidatit apo kryetarit të ardhshëm me qytetarët e tij.

Ne mbetemi të hapur për të ushqyer më tej këtë platformë dhe diskutime alternative  se çfarë është më e mirë për Tiranën.

Ju ftojmë te lexoni platformën këtu.

Share this Post

Leave a Comment