Trainim në Menaxhimin “Mobiliteti”

  • Monday June 29th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2180

Mo.S.T.“Trainim në Menaxhimin  Mobiliteti” – MO.S.T.– financuar nga Programi i Fqinjësisë Itali-Shqipëri Interreg/Cards 2004-2006 Komisioni Europian.

Mënyra e aplikimit të përdorur (Shkarko )

Share this Post

Leave a Comment