Manaxhimi Urban dhe Rajonal

Kualifikimet akademike përfshijnë studime pasuniversitare në Vlerësimin e Pasurive të Paluajtshme si dhe “Menaxhimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave shumëkatëshe të apartamenteve në vendet në tranzicion”nga IHS, Universiteti Erasmus, Roterdam.

 

> Iris Kuqi – Junior Expert in Regional Development

Irisi ka një diplomë ‘Master në Adminisrim Biznesi’  nga Universiteti Bordeaux IV ne France dhe një  ‘Diplomë në Administrim Biznesi’ nga Universiteti i Tiranës. Aktualisht punon si eksperte lokale në Zhvillim Rajonal. Ajo ka eksperiencë në fusha si; Zhvillim Ekonomik, Politika dhe Fonde Europiane, Hartim Strategjish Zhvillimi, Analiza Ekonomike, Kërkime, Trajnime, Financa Lokale dhe Auditim Financiar.

> Eno Muho – Planifikues Urban

Kualifikim në Dizenjim dhe Planifikim Urban, si nga formimi dhe nga eksperinca. Eksperiencë në strategjitë e planeve urbane me pjesëmarrje në projektim urban. Eksperiencë në lidhje me sistemet bashkiak të informacionit dhe planet rregulluese urbane.

Share this Post

Leave a Comment