Manaxhimi Urban Mjedisor

Eksperiencë e gjerë në hartimin dhe zbatimin e projekteve mjedisore, hartimin dhe zbatimin e kontratave, llogaritjen e kostove dhe tarifave, buxhetin dhe auditimin e mbetjeve, organizimin e trajnimeve, etj. Diplomuar në Universitetin e Tiranës në 1998 si Inxhinjer Mjedisi dhe përfunduar suksesshem disa programe trajnimi mjedisor pas-universitare. I punësuar pranë Co-Plan prej vitit 2009. Aktualisht po ndjek Programin Master pranë Universitetit Polis dhe IHS-Hollande në degën “Strehim dhe Manaxhim toke”.

 

> Teida Shehi – Eksperte Mjedisi

Diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, dega inxhinieri mjedisi, profili energjitikë. Koordinatore në projektet për mjedisin, veçanërisht në Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta (Metodologjia EMAS – Skamat e menaxhimit dhe auditimit mjedisor) në nivel vendor. Eksperiencë pune me njësite e qeverisjes vendore, ngritje kapaciteti, punë kërkimore dhe punë me komunitetin. Aktualisht po ndjek Programin Master pranë Universitetit Polis dhe IHS-Hollande në degën “Strehim dhe Manaxhim toke”.

Share this Post

Leave a Comment