Administrata

Co-PLAN Financë

> Ogerta Gjiknuri – Manaxhere Finance

Diplomuar për Financë pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Master në: “Risku Financiar dhe Menaxhim Risku”.

Sfondi i saj vjen nga një përvojë e suksesshme në sektorin e financës dhe të kontabilitetit. Përvojë në përgatitjen e pasqyrave financiare, raporteve të ndryshme dhe buxhetimit me aftësinë e fortë për të koordinuar dhe bashkëvepruar me palët e treta, dhe për të drejtuar një departament efikas financiar.

> Oreola Caliqi – Kontabiliste

Diplomuar në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Ekonomik për administrim Biznesi. Përvojë pune si kontabiliste dhe njohuri mbi Ligjin e Kontabilitetit. Eksperiencë në përgatitjen e pasqyrave finaciare për kompani të ndryshme.

Mbështetje Administrative

> Ledia Lika – Administratore Zyre

Vjen me një eksperiencë të konsoliduar në fushën e mbështetjes administrative për OJF; Ledia u diplomua në Gjuhë të huaja në universitetin e Tiranës, specializim në Gjermanisht. Aftësi shumë të mira komunikuese dhe organizative.

> Altion Qirko – Staf Mbështetës

Share this Post

Leave a Comment