Co-PLAN Finance

Sfondi i saj vjen nga një përvojë e suksesshme në sektorin e financës dhe të kontabilitetit. Përvojë në përgatitjen e pasqyrave financiare, raporteve të ndryshme dhe buxhetimit me aftësinë e fortë për të koordinuar dhe bashkëvepruar me palët e treta, dhe për të drejtuar një departament efikas financiar.

> Oreola Caliqi – Kontabiliste

Diplomuar në Universitetin e Tiranës, në Fakultetin Ekonomik për administrim Biznesi. Përvojë pune si kontabiliste dhe njohuri mbi Ligjin e Kontabilitetit. Eksperiencë në përgatitjen e pasqyrave finaciare për kompani të ndryshme.

Share this Post

Leave a Comment