Transparenca në Co-PLAN

Transparenca dhe përgjegjshmëria lidhen ngushtë me arritjet dhe forcimin e Co-PLAN. Transparenca financiare e organizatës bazohet në një manaxhim sistemi finaciar të fuqishëm. Co-PLAN auditohet çdo vit nga një kompani auditimi ndërkombëtare, dhe raportet e auditimit i janë të disponueshme për të gjitha palët e interesuara sipas kërkesës. Publikimi i Raportit Vjetor të organizatës bën të mundur dokumentimin dhe ndarjen e informacionit me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë. Për më shumë informacion mbi Transparencën e Co-PLAN për periudhën 1998-2014, lutemi te shfletoni materialet e mëposhtme:

1997–  19981999 200020012002 2003 200420052006 2007 200820092010 2011 2012 – 2013 – 2014 – 2015

 

Share this Post

Leave a Comment