Zhvillimi Urban i Orientuar i Qytetit të Fierit

  • Thursday June 25th, 2009
  • Past
  • 0
  • 2402

Ky aktivitet synoi pjesëmarrjen e investitorëve potencialë, të cilët ishin të interesuar për të investuar në qytetin e Fierit, dhe kishte për qëllim të udhëheqë zhvillimin e tij, siç edhe ishte parashikuar në Strategjinë e Zhvillimit të Qytetit. Bashkia e Fierit është e para Bashki në vend e cila punoi me një metodologji të re përsa i takon çështjeve të planifikimit urban, duke u bërë aktori kryesor dhe udhëheqësi kyç në proçesin e zhvillimit të qëndrueshëm të qytetit.

 

Share this Post

Leave a Comment