Ripërvetësimi i Qytetit

  • Wednesday September 26th, 2012
  • Past
  • 0
  • 2229

Konferenca, fokusi i së cilës është: “Transformimi i shesheve të qytetit në vende dinamike”, do të zhvillohet në Tiranë, më 12 tetor, në ambientet e Universitetit POLIS. Qytetet e Ballkanit do të jenë në fokusin e konferencës, veçanërisht qytetet të përfshira direkt në këtë projekt, Tiranë, Durrës, Kotor dhe Shkup.

Jeni të mirëpritur të merni pjesë. Për më shumë detaje mund të na shkruani në: co-plan@co-plan.org

Material në lidhje Konferencën

Material në lidhje me Ekspozitën

Share this Post

Leave a Comment