Forumi i Kryebashkiakëve për Transformim Urban

Për herë të parë organizohet në Tiranë “Forumi i Kryebashkiakëve për Transformimin Urban”, për të mundësuar diskutimin e hapur mes pushtetit qendror, njësive të qeverisjes vendore dhe profesionistëve. Aktiviteti Kombëtar është organizuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në bashkëpunim me Projektin e USAID “Për Planifikim dhe Qeverisje Vendore”(PLGP) dhe Universiteti Polis, në kuadër të “Javëve të Arkitekturës në Tiranë 2014”. Forumi zhvillohet më 29 dhe 30 Shtator në orën 09.00 në Universitetin Polis.

Çmimi Special i Lidershipit Shqiptar 2014

 • Thursday June 12th, 2014
 • Past
 • 0
 • 2614
 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Universiteti POLIS, organizuan ceremoninë e dhënies së “Çmimit Special Lidershipi Shqiptar 2014” Z. Behgjet Pacolli. Ky çmim iu akordohet Z. Pacolli me motivacionin:

− Qytetar e politikan aktiv i cili ka kanalizuar energjitë dhe angazhimin e tij publik duke kontribuar për konsolidimin e shtetit, pluralizmit politik dhe demokracisë në Kosovë. − Sipërmarrës i suksesshëm në fushat e ndërtimtarisë dhe zhvillimit i cili pas një përvoje të gjerë ndërkombëtare është investuar në Kosovë dhe më gjerë në trojet shqipfolëse. − Mbështetës i iniciativave qytetare-akademike dhe i projekteve zyrtare shtetërore për bashkëpunimin më të mirë mes shqiptarëve, rajonit, dhe sidomos në procesin e integrimit europian.

Çmimi Special i Lidershipit Shqiptar 2014

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Universiteti POLIS, organizuan ceremoninë e dhënies së “Çmimit Special Lidershipi Shqiptar 2014” Z. Behgjet Pacolli. Ky çmim iu akordohet Z. Pacolli me motivacionin: 
− Qytetar e politikan aktiv i cili ka kanalizuar energjitë dhe angazhimin e tij publik duke kontribuar për konsolidimin e shtetit, pluralizmit politik dhe demokracisë në Kosovë. − Sipërmarrës i suksesshëm në fushat e ndërtimtarisë dhe zhvillimit i cili pas një përvoje të gjerë ndërkombëtare është investuar në Kosovë dhe më gjerë në trojet shqipfolëse. − Mbështetës i iniciativave qytetare-akademike dhe i projekteve zyrtare shtetërore për bashkëpunimin më të mirë mes shqiptarëve, rajonit, dhe sidomos në procesin e integrimit europian.

Historia e 4 Apartamenteve

Historia e 4 Apartamenteve

 • Monday October 8th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2535

Historitë e katër apartamenteve në Tiranë, dy nga periudha komuniste, 1950-1990 dhe dy ndërtuar pas 1990, ishin në qendër të një ekspozite të organizuar në ambientet e Universitetit Polis, shfaqur dhe analizuar ndryshimet funksionale, se si ata kanë ndikuar në cilësinë e jetës së përdoruesit dhe si ata janë të lidhura me kushtet e përgjithshme në shoqëri në atë periudhë. Kjo ekspozitë është një pjesë e një hulumtimi më të gjerë: “Cilësia e jetës të ndryshojë cilësinë e hapësirës”, kryer në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, përmes projektit të studimeve kërkimore me temën “Tipologjia e Strehimit shqiptare në kontekstin e tij Ballkanas”.

Ripërvetësimi i Qytetit

 • Wednesday September 26th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2228

Tiranë, Shtator 2012 – Universiteti POLIS në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, dhe Bashkia e Tiranës organizojnë për herë të parë “Javët e Arkitekturës në Tiranë”. Në këtë kuadër do të organizohen një seri aktivitetesh, ekspozitash, iniciativa urbane, seminare, dhe një konferencë për “Ri-përvetësimin e qytetit”.  Konferenca rajonale organizohet nga Co-PLAN në bashkëpunim me Universitetin POLIS, EXPEDITIO dhe Kor-CSD, dhe do të përqëndrohet në transformimin e shesheve të qytetit, si një nga ngjarjet kryesore të Javëve të Arkitekturës në Tiranë.

Dialog mes Qyteteve të Rajonit (SEE)

Dialog mes Qyteteve të Rajonit (SEE)

 • Monday July 16th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2435

Tiranë, Qershor 2012 – Rreth 90 pjesëmarrës nga tetë vende të ndryshme të Europës Juglindore u mblodhën bashkë në një seminar për Planifikimin Urban dhe Manaxhimin e Tokës me një fokus në modernizimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për përdorimin hapësinor dhe planifikimit tokës në Europën Juglindore. Seminari u organizua nga Instituti i Bankës Botërore, si pjesë e Dialogjeve Qytet-me-Qytet (City-to-City Dialogue / C2C), e cila është një iniciativë si pjesë e programit të BB-Austri Program i Partneritetit Urban, filluar në dhjetor të vitit 2011.

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’!

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’!

 • Friday June 22nd, 2012
 • Past
 • 0
 • 2660

Co-PLAN ju bashkua thirrjes së Ambasadës Amerikane në Tiranë, për të inkurajuar qytetarët të bashkohen e të flasin fuqishëm. ‘Bëj të dëgjohet zëri yt’ shënon dhe hapin e parë të një nisme të re të ndërmarrë nga Ambasadori Amerikan në Tiranë, Z. Alexander A. Arvizu,  të titulluar ‘ACT NOW’ – Albanians Citizens Together Now. Fillimisht, në një takim në Teatrin Kombëtar, Z. Ambasador prezantoi iniciativën me përfaqësues të shoqërisë civile, personalitete në vend, si dhe mediat. Ai theksoi rëndësinë e njohjes nga qytetari të të drejtave dhe përgjegjësive të tij, si dhe pjesëmarrjen e tij aktive në ‘qytet-bërje’ dhe vendim-marrje.

Konferenca Kombëtare “Burimet e Energjisë së Rinovueshme dhe Përdorimi Efiçent i Energjisë”

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2653

Tiranë, 28 May 2007 – Konferenca Kombëtare “Burimet e Energjisë së Rinovueshme dhe Përdorimi Efiçent i Energjisë” është një aktivitet i organizuar brenda projektit Energjitë e Rinovueshme në Shpipëri dhe u zhvillua në datë 1 Qershor 2007, ora 10:00, në “Shtëpinë e Oficerave” në Tiranë. Kjo konferencë ishte një aktivitet i përbashkët i Co-PLAN dhe Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave.