Forumi i Kryebashkiakëve për Transformim Urban

Për herë të parë organizohet në Tiranë “Forumi i Kryebashkiakëve për Transformimin Urban”, për të mundësuar diskutimin e hapur mes pushtetit qendror, njësive të qeverisjes vendore dhe profesionistëve. Aktiviteti Kombëtar është organizuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në bashkëpunim me Projektin e USAID “Për Planifikim dhe Qeverisje Vendore”(PLGP) dhe Universiteti Polis, në kuadër të “Javëve të Arkitekturës në Tiranë 2014”. Forumi zhvillohet më 29 dhe 30 Shtator në orën 09.00 në Universitetin Polis.

Fiscal Decentralization Conference

Tirana, October 4, 2012 – Today, the USAID Planning and Local Governance Project in Albania” (PLGP) holds the Conference on Fiscal Decentralization. Working both at the national policy level and at the local level, PLGP aims to promote an inclusive dialogue and help build a bipartisan consensus on issues of strategic importance to local governments. Attendees include: the US Ambassador Alexander Arvizu, the Albanian Prime Minister Sali Berisha, Mayors of PLGP partner LGUs, representatives from Ministries of Interior and Finance, donor community working in local governance and NGOs.

About Co-PLAN

Co-PLAN is a non-profit organization that has contributed to sustainable development by enabling good urban and regional governance, tackling key environmental issues, developing civil society, impacting policies, and promoting community participation knowledge-making since 1995. At the core of Co-PLAN’s activity is the work with people and institutions, to foster tangible social transformation and positive change on the ground by inducing change-driving knowledge in our society for smart management of our

Read More

Konferencë mbi Decentralizimin Fiskal

 • Thursday October 4th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2356

Tiranë, 4 Tetor, 2012 – Organizohet sot në Tiranë, konferenca mbi  Decentralizimin Fiskal në Shqipëri, në kuadër të Projektit të Planifikimi dhe Qeverisjes Lokale në Shqipëri (PLGP), financuar nga USAID. PLGP synon të promovojë një dialog gjithëpërfshirës për të ndihmuar ndërtimin e një konsensusi bipartizan për çështjet me rëndësi strategjike për qeveritë lokale. Ndër të ftuarit pritet të jenë, Ambasadori i SHBA Aleksandër Arvizu, Kryeministri i Shqipërisë, Z. Sali Berisha, kryetarë të njësive të qeverisjes vendore partnere të PLGP, përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Financave, si dhe nga komuniteti i donatorëve që punojnë në qeverisjen lokale.

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’!

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’!

 • Friday June 22nd, 2012
 • Past
 • 0
 • 2557

Co-PLAN ju bashkua thirrjes së Ambasadës Amerikane në Tiranë, për të inkurajuar qytetarët të bashkohen e të flasin fuqishëm. ‘Bëj të dëgjohet zëri yt’ shënon dhe hapin e parë të një nisme të re të ndërmarrë nga Ambasadori Amerikan në Tiranë, Z. Alexander A. Arvizu,  të titulluar ‘ACT NOW’ – Albanians Citizens Together Now. Fillimisht, në një takim në Teatrin Kombëtar, Z. Ambasador prezantoi iniciativën me përfaqësues të shoqërisë civile, personalitete në vend, si dhe mediat. Ai theksoi rëndësinë e njohjes nga qytetari të të drejtave dhe përgjegjësive të tij, si dhe pjesëmarrjen e tij aktive në ‘qytet-bërje’ dhe vendim-marrje.

Konsultime:“Për Planifikimin e Territorit”

 • Wednesday September 15th, 2010
 • Past
 • 0
 • 2479

Tiranë, Shtator 2010 – Bazuar në ligjin “Për Planifikimin e Territorit”, nr. 10119, datë 23/04/2009, Agjencia Kombëtare për Planifikimin e Territorit (AKPT) u angazhua në hartimin e Rregullores Uniforme të Planifikimit, Rregullores Model të Planifikimit dhe Rregullores Uniforme të Kontrollit të Zhvillimit. Në këtë proçes, i cili u realizua gjatë periudhës Korrik – Dhjetor 2010, AKPT u mbështetet teknikisht nga USAID, përmes Programit për Qeverisjen Vendore në Shqipëri. Në kuadër te hartimit të rregulloreve, bazuar ne ligjin 10119, AKPT u angazhua në një proçes konsultimi në  nivel qendror dhe vendor.

Tryeza Rajonale – Ligji nr.10119

 • Friday April 2nd, 2010
 • Past
 • 0
 • 2387

Katër tryeza rajonale u organizuan në fund të muajit mars dhe javën e parë të muajit prill, në Rajonin e Fierit, Kukësit, Korçës dhe Shkodrës, me përfaqësues të njësive vendore me qëllim: (1) Shpjegimin dhe dikutimin e rëndësisë së Ligjit të ri “Për planifikimin e territorit”, si dhe iniciativën e ndërmarrë për hartimin e akteve nënligjore; (2) Prezantimin e rezultateve të intervistave të terrenit; (3) Konfirmimi apo modifikimi i çështjeve substanciale të diskutuara si shqetësime të njësive vendore.

Konferenca Kombëtare “Burimet e Energjisë së Rinovueshme dhe Përdorimi Efiçent i Energjisë”

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2593

Tiranë, 28 May 2007 – Konferenca Kombëtare “Burimet e Energjisë së Rinovueshme dhe Përdorimi Efiçent i Energjisë” është një aktivitet i organizuar brenda projektit Energjitë e Rinovueshme në Shpipëri dhe u zhvillua në datë 1 Qershor 2007, ora 10:00, në “Shtëpinë e Oficerave” në Tiranë. Kjo konferencë ishte një aktivitet i përbashkët i Co-PLAN dhe Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave.