Konsultime:“Për Planifikimin e Territorit”

  • Wednesday September 15th, 2010
  • Past
  • 0
  • 2479

Veç komunikimit zyrtar, në nivel qendror u ngrit një grup konsultativ ndërinstitucional, i cili kreu takimet në Tiranë, në datat 10 dhe 22 Shtator, si edhe 4 dhe 18 Nëntor. Për konsultimet me njësitë vendore u organizuan takime sipas specifikimeve të mëposhtme:

1. Rajoni Verior: Të gjitha njësitë vendore të nivelit të parë dhe të dytë, të qarqeve Shkodër, Lezhë, Kukës dhe Dibër, u ftuan të diskutojnë në Tiranë në datat 29 dhe 30 Shtator;

2. Rajoni Qendror: Të gjitha njësitë vendore të nivelit të parë dhe të dytë, të qarqeve Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Fier, u ftuan të diskutonin në Tiranë në datat 6 dhe 7 Tetor;

3. Rajoni Jugor: Të gjitha njësitë vendore të nivelit të parë dhe të dytë, të qarqeve Vlorë, Gjirokastër, Berat dhe Korçë, u ftuan të diskutojnë në Tiranë në datat 13 dhe 14 Tetor.

 

Share this Post

Leave a Comment