#ideAL – Një nismë ligjore për përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri

#ideAL – Një nismë ligjore për përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri

Qendra Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim (SCiDEV) në partneritet me Shoqatën “Albanian Food Industry” (AFI) ndërmori nismën “Përmirësimi i sigurisë ushqimore nëpërmjet përmirësimit të kuadrit ligjor dhe dialogut”. Qëllimi i kësaj nisme ishte ndikimi në përmirësimin e sigurisë ushqimore në Shqipëri, përmes analizës, vlerësimit të politikave, përmirësimit të kuadrit ligjor dhe rregullatorë, advokimit dhe ndërgjegjësimit të prodhuesve dhe konsumatorëve. Përgjatë zbatimit SCiDEV dhe AFI vlerësuan gjendjen aktuale të sigurisë ushqimore

Read More

Europeanisation Beyond Process

Europeanisation Beyond Process

Co-PLAN in 2017, took upon itself an initiative supported also by OSIFE through its program “Europianisation Beyond Process”, to expand its vision towards Albania`s Europianisation with focuss on erritorial governance policies in various levels on pourpose factoring in policies and EU debates. This initiative which is co-financed by Co-PLAN is aimed at building human infrastructure and strengthening the organisation in the upcoming challenges of intergation. To this extent, Co-PLAN uttilises

Read More

Thirrje për Aplikim në Skemën e Granteve

Në kuadër të projektit “Mushkëri të Gjelbra për Qytetet Tona: Platforma Alternative dhe Gjithpërfshirëse për Monitorimin e Cilësisë së Ajrit, Ndotjes nga Zhurmat dhe Gjelbërimit Urban për të ndikuar në Politika në Nivel Lokal”, ndajmë thirrjen për aplikim në skemën e granteve me të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile të interesuara. Afati i dorëzimit të aplikimit është 30 tetor 2018, ora 11:00. Kontakt: rodion_gjoka@co-plan.org Dokumentet e thirrjes i gjeni këtu.

Initiating Workshop – Western Balkan Network on Territorial Governance

On May 17-18, 2018, a workshop was held in Tirana with the aim to initiate a Western Balkan Network on Territorial Governance. Civil Society Organisations from the region (Kosovo, Macedonia, Serbia, Montenegro) and experts and researchers from various European Countries (Italy, Luxembourg, Hungary, Slovenia, Slovakia, Netherlands), expressed their interest to get involved and become part of this initiative with the intent to catalyze changes that develop and support innovations on

Read More

Co-PLAN hosts the kickoff meeting for the third phase of ENV.net, an environmental network active in the Western Balkans and Turkey. The network, today accounts for to a total of nine member countries, and is supported by the European Commission in its objective to factor the environmental portfolio of the region on an EU level. During this third phase, the network will work on monitoring, advocating and awareness raising in

Read More