Co-PLAN’s Proposal on the Regionalisation of Albania

Co-PLAN, Institute for Habitat Development based on the analytical work conducted over the years, at least since 2005, and also in line with the role of this organization as part of the ‘Regional Development Program in Northern Albania’ project, is pleased to share with you the proposal: ‘The Regionalisation of Albania: The governance, administrative and territorial reform that Albania needs’. This document reflects the work as presented by Co-PLAN during

Read More

Propozimi i Co-PLAN mbi Organizimin e Shqipërisë në Rajone

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit mbi bazën e punës analitike të kryer në vite, së paku që prej vitit 2005, dhe mbi bazën e rolit të kësaj organizate në kuadër të projektit të Zhvillimit Rajonal për Shqipërinë e Veriut, ju fton të njiheni me propozimin: “Rajonalizimi i Shqipërisë: Reforma qeverisëse, administrative dhe territoriale që i duhet Shqipërisë në nivel rajonal”. Ky dokument reflekton propozimin e paraqitur nga Co-PLAN në

Read More

Territorial Reform – Roundtable

Tirana, March 11, 2014 – The Minister of State for Local Government in cooperation with the Regional Development Program in Northern Albania, and Co-PLAN, Institute for Habitat Development organized a roundtable of discussions: The regionalization of Albania – the Governance, Territorial and Administrative Reform needed in Albania on a regional level. The roundtable which brought together representatives on a central governance level, donor organizations, and field experts, focused on the need for an intermediary tier of governance, the proposed model, and the aim and functions it ought to be fulfilling.

Co-PLAN Staff

At Co-PLAN, people like a good challenge, they are among the best experts in the fields they represent, and add valuable experience and professionalism Co-PLAN. Our experts are young, energetic, and come from different backgrounds, which represents best the work philosophy of Co-PLAN. Co-PLAN staff is qualified in several thematic areas: urban and regional management, municipal finance management, urban environmental management, and research. Most of our staff have completed their

Read More

About Co-PLAN

Co-PLAN is a non-profit organization that has contributed to sustainable development by enabling good urban and regional governance, tackling key environmental issues, developing civil society, impacting policies, and promoting community participation knowledge-making since 1995. At the core of Co-PLAN’s activity is the work with people and institutions, to foster tangible social transformation and positive change on the ground by inducing change-driving knowledge in our society for smart management of our

Read More

Lançimi i Projektit TEMPUS – DAPEEWB

Lançimi i Projektit TEMPUS – DAPEEWB

 • Thursday June 12th, 2014
 • Past
 • 0
 • 3024

test3Universiteti POLIS, Shkolla e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban në Tiranë, sjell për të parën herë në 22 vjet në Shqipëri programin TEMPUS të manaxhuar nga një institucion shqiptar. Së bashku me 10 parterë nga rajoni dhe vende anëtare të Bashkimit Evropian, Gjermania, Hollanda, Portugalia dhe Sllovakia, Universiteti POLIS do të punojë për zhvillimin e arsimit profesional fushën e efiçencës së energjisë. Rektori I Universitetit POLIS, Prof. Dr. Besnik Aliaj, falenderoi të gjithë parterët në sjelljen e këtij projekti kaq të rëndësishëm për të parën herë në Shqipëri nën drejtimin e një institucioni shqiptar, duke provuar që në jemi gati për sfida të tilla në arsim.

Inspired by DUTCH Design Competition

 • Thursday June 12th, 2014
 • Past
 • 0
 • 2786

In the framework of Tirana Architecture Week – [En]Visioning Future Cities, Albanian Netherlands Alumni Association, POLIS University and Co-Plan financed by the Netherlands Embassy in Tirana, Albania are organizing a product design competition. The purpose of this Product Design Competition is to  create a small, smart, and functional product designed and inspired by renowned Dutch Design. The winner will be chosen out in  early October 2014. The winning design will be exhibited together with the 10 best finalist designs  during  Tirana Architecture Week – [En]Visioning Future Cities. 

Çmimi Special i Lidershipit Shqiptar 2014

 • Thursday June 12th, 2014
 • Past
 • 0
 • 2614
 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Universiteti POLIS, organizuan ceremoninë e dhënies së “Çmimit Special Lidershipi Shqiptar 2014” Z. Behgjet Pacolli. Ky çmim iu akordohet Z. Pacolli me motivacionin:

− Qytetar e politikan aktiv i cili ka kanalizuar energjitë dhe angazhimin e tij publik duke kontribuar për konsolidimin e shtetit, pluralizmit politik dhe demokracisë në Kosovë. − Sipërmarrës i suksesshëm në fushat e ndërtimtarisë dhe zhvillimit i cili pas një përvoje të gjerë ndërkombëtare është investuar në Kosovë dhe më gjerë në trojet shqipfolëse. − Mbështetës i iniciativave qytetare-akademike dhe i projekteve zyrtare shtetërore për bashkëpunimin më të mirë mes shqiptarëve, rajonit, dhe sidomos në procesin e integrimit europian.

Njihuni me Stafin

Dritan Shutina është Drejtori Ekzekutiv i Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, që nga viti 2005, të cilin ai e bashkë-themeloi në vitin 1995. Ai është gjithashtu një nga themeluesit e Universitetit POLIS, Shkolla Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Urban, ku ai kryeson njësinë për kërkim dhe zhvillim – POLIS IKZH. Aktualisht në proces të përfundimit të doktoraturës në fushën e __________. Fushat e tij kryesore të ekspertizës

Read More

Co-PLAN History

In the early 90s, some young Albanian experts, with the help of the Dutch specialized organizations, successfully piloted the first experiences of realistic urban planning in Albania in some areas in need in Tirana. This phase also marked the birth of the Institute for Habitat Development, Co-PLAN. Despite the resistance and the pressure of time, Co-PLAN replied these models successfully and in subsequent years, the level and wider including ‘city’.

Read More