Çmimi Special i Lidershipit Shqiptar 2014

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Universiteti POLIS, organizuan ceremoninë e dhënies së “Çmimit Special Lidershipi Shqiptar 2014” Z. Behgjet Pacolli. Ky çmim iu akordohet Z. Pacolli me motivacionin: 
− Qytetar e politikan aktiv i cili ka kanalizuar energjitë dhe angazhimin e tij publik duke kontribuar për konsolidimin e shtetit, pluralizmit politik dhe demokracisë në Kosovë. − Sipërmarrës i suksesshëm në fushat e ndërtimtarisë dhe zhvillimit i cili pas një përvoje të gjerë ndërkombëtare është investuar në Kosovë dhe më gjerë në trojet shqipfolëse. − Mbështetës i iniciativave qytetare-akademike dhe i projekteve zyrtare shtetërore për bashkëpunimin më të mirë mes shqiptarëve, rajonit, dhe sidomos në procesin e integrimit europian.

About Co-PLAN

In the early ‘90s, some young Albanian experts, assisted by the specialized Dutch organisations, successfully piloted the first experiences of ‘realistic’ urban planning in some critical areas in Tirana, Albania. This stage, marked the inception of the Institute for Habitat Development, Co-PLAN; despite the resistance and the pressure at the time, Co-PLAN successfully replicated these models in the years to follow, at wider level, to encompass ‘the city’.
The impacting results generated appreciation and praise amongst the international organisations, and a heated political debate in the country; the following histories of success of Co-PLAN’s activity served as an account and solid foundations for building partnerships with the central and local government units. A benchmark moment in the journey of Co-PLAN’s growth was marked by EGUG [Enabling Good Urban Governance] funded by the Dutch government, which served as a reference point for programs of other donors. The growth and progress of Co-PLAN has in fact been a response to the three stages of urban development and governance in Albania, and an effort to precede its problems.  >>

Praktika të Reja për Zhvillimin dhe Manaxhimin e Tokës në Shqipëri

 • Tuesday July 9th, 2013
 • Past
 • 0
 • 2527

Në kuadër të projektit “Promovimi i Partneriteteve për Qytetet e Përbashkëta”, një iniciativë e Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Tiranë dhe IHS, Istitutit për Strehim dhe Studime të Zhvillimit Urban, Rotterdam, më 19 Prill 2013 u publikua libri me titullin “Praktika të reja për zhvillimin dhe manaxhimin e tokës në Shqipëri”. Projekti në fjalë është mbështetur nga Qeveria Holandeze përmes programit MATRA. Ashtu si dhe projekti, libri synon në thelb ngritjen e kapaciteteve të institucioneve publike si dhe profesionistëve të fushës për një qeverisje më të mirë.

Festivali i Filmit Mjedisor 2013

 • Monday May 27th, 2013
 • Past
 • 0
 • 2477

E ardhmja e mjedisit ku jetojmë, lidhet ngushtë me të ardhmen tonë. Në kushte të një zhvillimi të shpejtë urban kur ndikimet në mjedis po bëhen gjithnjë e më të dukshme, ruajtja e mjedisit është bërë në një domosdoshmëri. Për ta shndërruar këtë në një sjellje e më gjerë në një kulturë, u organizua dhe u mbajt Edicioni i 1-rë i Filmit Mjedisor në Shqipëri, në 22-25 maj, 2013. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave në Shqipërie mbështetur nga Delegacioni Evropian me GIZ, zgjodhi filmin, workshopet dhe një panair për të transmetuar mesazhin tek audienca e kryeqytetit si dhe në qytetet e Vlorës, Pogradecit, etj.

Ceremoni Përmbyllëse e Projektit MATRA

 • Monday April 22nd, 2013
 • Past
 • 0
 • 2593

U festua mbyllja me sukses e projektit ‘Promovimi i partneriteteve për qytete të mundësive të përbashkëta’ së bashku me miq dhe Shkëlqesinë e Tij Martin dela Beij, Ambasadori Hollandez në Tiranë. Gjatë 3 viteve të fundit, projekti i financuar nga Qeveria Hollandeze (MATRA) synoi të promovojë planifikim me pjesëmarrje në nivel lagje, dhe në ngritjen e kapaciteteve në zhvillimin hapësinor në Shqipëri.  Co-PLAN ka punuar në bashkëpunim të ngushtë me Institutin për Strehim dhe Zhvillim Urban të Roterdamit (IHS) në Hollandë, si dhe Universitetin POLIS, duke pilotuar projektin në bashkitë e Durrësit, Shkodrës dhe Fierit.

Historia e 4 Apartamenteve

Historia e 4 Apartamenteve

 • Monday October 8th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2495

Historitë e katër apartamenteve në Tiranë, dy nga periudha komuniste, 1950-1990 dhe dy ndërtuar pas 1990, ishin në qendër të një ekspozite të organizuar në ambientet e Universitetit Polis, shfaqur dhe analizuar ndryshimet funksionale, se si ata kanë ndikuar në cilësinë e jetës së përdoruesit dhe si ata janë të lidhura me kushtet e përgjithshme në shoqëri në atë periudhë. Kjo ekspozitë është një pjesë e një hulumtimi më të gjerë: “Cilësia e jetës të ndryshojë cilësinë e hapësirës”, kryer në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, përmes projektit të studimeve kërkimore me temën “Tipologjia e Strehimit shqiptare në kontekstin e tij Ballkanas”.

Konferencë mbi Decentralizimin Fiskal

 • Thursday October 4th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2376

Tiranë, 4 Tetor, 2012 – Organizohet sot në Tiranë, konferenca mbi  Decentralizimin Fiskal në Shqipëri, në kuadër të Projektit të Planifikimi dhe Qeverisjes Lokale në Shqipëri (PLGP), financuar nga USAID. PLGP synon të promovojë një dialog gjithëpërfshirës për të ndihmuar ndërtimin e një konsensusi bipartizan për çështjet me rëndësi strategjike për qeveritë lokale. Ndër të ftuarit pritet të jenë, Ambasadori i SHBA Aleksandër Arvizu, Kryeministri i Shqipërisë, Z. Sali Berisha, kryetarë të njësive të qeverisjes vendore partnere të PLGP, përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Financave, si dhe nga komuniteti i donatorëve që punojnë në qeverisjen lokale.

Ripërvetësimi i Qytetit

 • Wednesday September 26th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2191

Tiranë, Shtator 2012 – Universiteti POLIS në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, dhe Bashkia e Tiranës organizojnë për herë të parë “Javët e Arkitekturës në Tiranë”. Në këtë kuadër do të organizohen një seri aktivitetesh, ekspozitash, iniciativa urbane, seminare, dhe një konferencë për “Ri-përvetësimin e qytetit”.  Konferenca rajonale organizohet nga Co-PLAN në bashkëpunim me Universitetin POLIS, EXPEDITIO dhe Kor-CSD, dhe do të përqëndrohet në transformimin e shesheve të qytetit, si një nga ngjarjet kryesore të Javëve të Arkitekturës në Tiranë.

Dialog mes Qyteteve të Rajonit (SEE)

Dialog mes Qyteteve të Rajonit (SEE)

 • Monday July 16th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2401

Tiranë, Qershor 2012 – Rreth 90 pjesëmarrës nga tetë vende të ndryshme të Europës Juglindore u mblodhën bashkë në një seminar për Planifikimin Urban dhe Manaxhimin e Tokës me një fokus në modernizimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për përdorimin hapësinor dhe planifikimit tokës në Europën Juglindore. Seminari u organizua nga Instituti i Bankës Botërore, si pjesë e Dialogjeve Qytet-me-Qytet (City-to-City Dialogue / C2C), e cila është një iniciativë si pjesë e programit të BB-Austri Program i Partneritetit Urban, filluar në dhjetor të vitit 2011.

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’!

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’!

 • Friday June 22nd, 2012
 • Past
 • 0
 • 2589

Co-PLAN ju bashkua thirrjes së Ambasadës Amerikane në Tiranë, për të inkurajuar qytetarët të bashkohen e të flasin fuqishëm. ‘Bëj të dëgjohet zëri yt’ shënon dhe hapin e parë të një nisme të re të ndërmarrë nga Ambasadori Amerikan në Tiranë, Z. Alexander A. Arvizu,  të titulluar ‘ACT NOW’ – Albanians Citizens Together Now. Fillimisht, në një takim në Teatrin Kombëtar, Z. Ambasador prezantoi iniciativën me përfaqësues të shoqërisë civile, personalitete në vend, si dhe mediat. Ai theksoi rëndësinë e njohjes nga qytetari të të drejtave dhe përgjegjësive të tij, si dhe pjesëmarrjen e tij aktive në ‘qytet-bërje’ dhe vendim-marrje.