Kindle ADVOCACY – Aplikoni!

 • Friday December 9th, 2016
 • News
 • 0
 • 2643

Nëse ju keni një çështje për të cilën jeni të apasionuar si qytetarë, por hasni pengesa që ajo të arrijë deri në tryezën e politikbërësve; Nëse ju mendoni që mund të bëni ndryshimin e radhës në komunitetin tuaj, por nuk jeni shumë të sigurtë se si ta arrini këtë; Kjo është mundësia juaj për të bërë të mundur ndryshimin! Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit në bashkëpunim me Ambasadën e SH.B.A

Read More

Vetëvlerësimi Finaciar i Bashkive & Auditi Urban

 • Thursday October 20th, 2016
 • News
 • 0
 • 2210

Bashkitë e Lushnjes, Elbasanit, Kuçovës, Fierit, Beratit, Gjirokastrës, Vlorës, Himarës, Sarandës dhe Përmetit u prezantuan me gjetjet nga aplikimi i instrumentit të vetëvlerësimit financiar dhe auditit urban. Instrumentet janë zbatuar në këto bashki përmes asistencës teknike të Co-PLAN. Këto bashki kanë zbatuar metodologjitë e zhvilluara nga Banka Botërore për Vetëvlerësimin Financiar të Bashkive dhe Auditit Urban. Këto metodologji mundësojnë përftimin e një panorame të përgjithshme të manaxhimit financiar; identifikimin e

Read More

POLIS University and Co-PLAN at TRIENNALE XXI DI MILANO

ALBANIAN UNIVERSE: Projects between Vacuum and Energy – Milan, April 1, 2016 – POLIS University and Co- Plan Institute for Habitat Development are pleased to represent the first Albanian Participation in the XXI Triennale di Milano 21st Century. Design After Design, through the exhibition ALBANIAN UNIVERSE: Projects between Vacuum and Energy.

Proposal on the Designation of Development Regions of Albania

The experience of the Government of Albania (since at least 2007) with regional development policy-making processes is currently approaching a climax, where there is political and institutional understanding and agreement that there should be a merge between the Albanian RD domestic policy/intentions and the EU cohesion/RD policy requirements and obligations. The Government has set the appropriate context for this merge to happen gradually, through the implementation of the Regional Management

Read More

“Tirana për Qytetarët: Një Platformë – Një Vizion”

“Tirana për qytetarët: Një Platformë – Një Vizion”. Dinamikat e 20 viteve të fundit kanë treguar se qeverisja vendore dhe manaxhimi i qytetit kanë nevojë për ide që tejkalojnë debatin politik dhe për politika/programe zhvillimi që janë vizionare, transformuese, moderne dhe gjithëpërfshirëse. Kjo veçanërisht e rëndësishme në kushtet e territoreve tejet të zgjeruara dhe të larmishëm në burime dhe sfida.

Për të kontribuar me propozime sa më konkrete dhe alternative zhvillimi në këtë fushatë parazgjedhore, si dhe për të vendosur në qendër të diskutimeve “qytetin për qytetarët” Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit propozon një platformë politikash/programesh për një qeverisje më të mirë territoriale të Bashkisë së re të Tiranës, më e madhja në vend.

Solar Capsule – Energy Saving Days

Solar Capsule – Energy Saving Days

 • Thursday December 18th, 2014
 • News
 • 0
 • 2361

We are pleased to invite you to the Solar Capsule event, a structure built entirely based on high energy efficiency principles, to become part of a the 2 day event dedicated to ‘Energy Saving through better Energy Efficiency’. The activity is currently taking place in the outdoor premises of QTU (Qendra Tregtare Univers) on December 18 (today) and 19 (tomorrow).

Given that the capsule has been constructed based on entirely energy efficient materials and principles, you as visitors will have a chance to learn on practical ways you can improve energy efficiency in your homes. Whereas for all the curious people who would like to construct something similar, a special session will be held by the authors of the solar capsule who will be explaining in detail the design and the technology that was used.

Kapsula Energjitike – Ditët e Kursimit të Energjisë

Kapsula Energjitike – Ditët e Kursimit të Energjisë

 • Thursday December 18th, 2014
 • News
 • 0
 • 2179

Ju ftojmë të njiheni me Kapsulën Energjitike, një strukturë e ndërtuar tërësisht nga materiale me eficencë të lartë energjitike dhe të bëheni pjesë e aktiviteteve 2-ditore dedikuar ‘Masave për rritjen e Eficencës së Energjisë’. Aktivitetet po zhvillohen në oborrin e Qendrës Tregtare Univers (QTU) sot dhe nesër (19 Dhjetor).

Duke qenë se Kapsula është ndërtuar bazuar në parimet e eficiencës së energjisë në banesa, ju si vizitorë do të mund të njiheni me këshilla praktike për të rritur eficencën e energjisë në shtëpitë tuaja. Ndërsa për të  gjithë kureshtarët që duan të bëjnë diçka të ngjashme, në një sesion të veçantë autorët e kapsulës do të shpjegojnë në detaje teknologjinë që kanë përdorur për ndërtimin e saj. 

Announcement for Postgraduate Courses – Applications Accepted

Co-PLAN, Institute for Habitat Development, in cooperation with POLIS University, the Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) in the Netherlands, and USAID’s PLGP project, offer for the fifth year running postgraduate courses in spatial planning. The objective of the course is to build capacities of the public and private sector and civil society organisations for formulating and implementing spatial plans and land management instruments. The courses will be

Read More

Forumi i Kryebashkiakëve për Transformim Urban

Për herë të parë organizohet në Tiranë “Forumi i Kryebashkiakëve për Transformimin Urban”, për të mundësuar diskutimin e hapur mes pushtetit qendror, njësive të qeverisjes vendore dhe profesionistëve. Aktiviteti Kombëtar është organizuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, në bashkëpunim me Projektin e USAID “Për Planifikim dhe Qeverisje Vendore”(PLGP) dhe Universiteti Polis, në kuadër të “Javëve të Arkitekturës në Tiranë 2014”. Forumi zhvillohet më 29 dhe 30 Shtator në orën 09.00 në Universitetin Polis.

Mbi Efiçencën e Energjisë në Banesa – Takim kombëtar

Mbi Efiçencën e Energjisë në Banesa – Takim kombëtar

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, ka kënaqësinë t’Ju ftojë në takimin kombëtar Përmirësimi i Efiçencës së Energjisë në Sektorin e Banesave në Shqipëri, ishte në qendër të takimit kombëtar të zhvilluar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Universiteti POLIS, në bashkëpunim me Ekolëvizjen, MilieuKontakt Albania dhe Qendra EDEN, në kuadër të projektit të financuar nga BE “Zhvillimi i Platformës (ENV.net) në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi: t’i japim qytetarëve një zë për të ndikuar në procesin e reformave mjedisore për integrimin më të shpejtë në BE” dhe nëpërmjet Programit të Partneritetit për Organizatat e Shoqërisë Civile.

Bashkimi Europian, në paketën e tij për Klimën dhe Energjinë prezantoi një numër detyrimesh ligjore për të gjithë vendet anëtare, me qëllim sigurimin e plotësimit të kerkesave 20-20-20 deri në vitin 2020 ose: (1) Reduktimin me 20% të emëtimeve të gazeve serrë në BE krahasuar me emëtimet e vitit 1990; (2) Rritja me 20% e përdorimit te energjisë së prodhuar nga burimet e rinovueshme; (3) Përmiresimi me 20% e Efiçencës së Energjisë në BE.