Festimi i Ditës së Romëve në Elbasan

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2332

Projekti i Co-PLAN për forcimin dhe integrimin e Komunitetit Rom në Elbasan në bashkëpunim me Qendrën e Komunitetit Rom, Bashkinë e Elbasanit, Fondacionin Soros dhe Terre des Hommes, organizuar një koncert me rastin e Ditës së Shën Gjergjit nën moton `Njihni, kuptoni dhe pranoni në shoqëri Integritetin e Minoritetit Rom`.

Çmimi Lidershipi Shqiptar 2006

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2575

Në 13 Dhjetor 2006, në Hotel Sheraton u organizua ceremonia e Çmimit të Lidershipit Shqiptar 2006 e cila iu dha personaliteteve të mirënjohura.

Çmimi Ekselenca Shqiptare 2007

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2395

Co-PLAN u vlerësua me Çmimin Ekselenca Shqiptare 2007 për kontributin e tij në zhvillimin urban dhe rajonal. Çmimi Ekselenca Shqiptare 2007 iu dorëzua nga Qendra Shqiptare e Ekselencës, e cila më datë 7 Maj 2007 organizoi këtë aktivitet në Hotel Tirana Internacional.

Analiza e taksës së pasurisë në Bashkinë e Fierit

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2193

Co-PLAN mbështeti Bashkinë e Fierit për përmirësimin e menaxhimit financiar vendor. Në këtë kuadër u punua për analizën e taksës së pasurisë, një nga burimet më të rëndësishme financiare të pushtetit vendor. Kjo analizë u përfundua me hartimin e rekomandimeve dhe një plan veprimi për përmirësimin e treguesve përkatës. Kjo mundësoi jo vetëm përmirësim në menaxhimin e kësaj takse, por edhe më shumë të ardhura për Bashkinë dhe rrjedhimisht më

Read More

Buxhetimi me Pjesëmarrje në qytetin e Fierit

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2099

Në datat 10 dhe 11 Dhjetor 2007, Bashkia e Fierit, me asistencën e Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, organizoi aktivitetet përmbyllëse të ciklit të parë të Buxhetimit me Pjesëmarrje në qytetin e Fierit.

Zhvillimi Urban i Orientuar i Qytetit të Fierit

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2467

Bashkia e Fierit, e asistuar nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, me datën 7 Dhjetor 2007, organizoi një eveniment të rëndësishëm ku u paraqiten përpara pjesëmarrësve Plani i Përgjithshëm Rregullues i Qytetit të Fierit si edhe Propozimet për Zhvillim të dy nyjeve të rëndësishme hyrëse të qytetit.

Transparenca në Co-PLAN

Transparenca dhe përgjegjshmëria lidhen ngushtë me arritjet dhe forcimin e Co-PLAN. Transparenca financiare e organizatës bazohet në një manaxhim sistemi finaciar të fuqishëm. Co-PLAN auditohet çdo vit nga një kompani auditimi ndërkombëtare, dhe raportet e auditimit i janë të disponueshme për të gjitha palët e interesuara sipas kërkesës. Publikimi i Raportit Vjetor të organizatës bën të mundur dokumentimin dhe ndarjen e informacionit me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët tanë. Për

Read More

Stafi i Co-PLAN

Në Co-PLAN, njerëzve u pëlqen sfida; ata janë ndër ekspertët më të mirë të fushave që përfaqësojnë, dhe i shtojnë eksperiencë të çmuar dhe profesionalizëm Co-PLAN-it. Ekspertët tanë janë të rinj, energjikë, dhe vijnë nga fusha të ndryshme, gjë që përfaqson më së miri filozofinë e punës në Co-PLAN. Stafi i Co-PLAN është i kualifikuar në disa fusha tematike: manaxhim urban dhe rajonal, manaxhim i financave bashkiake, manaxhim mjedisor urban,

Read More

Misioni i Co-PLAN

Ne punojmë me njerëz dhe institucione, për të nxitur transformim social të prekshëm dhe ndryshime pozitive në terren, duke prodhuar njohuri promovuese për një manaxhim më të mirë të habitatit.  >>