Forumi Urban “Përtej Strategjive”

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2088

Co-PLAN në bashkëpunim me Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë dhe Universitetin Polis si edhe me mbështetjen e Këshillit të Ministrave, Ambasadës së Vendeve të Ulta, Rrjetit NOSA, OSI Budapest dhe Programit LGPA të USAID, organizoi Forumin Urban `Përtej Strategjive` – Si të lidhim menaxhimin financiar dhe atë urban në nivel vendor. më datë 14 Nëntor 2008, ora 09:00 – 13:00 në Hotel Sheraton, Tiranë.

Festimi i Ditës së Romëve në Elbasan

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2332

Projekti i Co-PLAN për forcimin dhe integrimin e Komunitetit Rom në Elbasan në bashkëpunim me Qendrën e Komunitetit Rom, Bashkinë e Elbasanit, Fondacionin Soros dhe Terre des Hommes, organizuar një koncert me rastin e Ditës së Shën Gjergjit nën moton `Njihni, kuptoni dhe pranoni në shoqëri Integritetin e Minoritetit Rom`.

Çmimi Lidershipi Shqiptar 2006

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2575

Në 13 Dhjetor 2006, në Hotel Sheraton u organizua ceremonia e Çmimit të Lidershipit Shqiptar 2006 e cila iu dha personaliteteve të mirënjohura.

Çmimi Ekselenca Shqiptare 2007

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2395

Co-PLAN u vlerësua me Çmimin Ekselenca Shqiptare 2007 për kontributin e tij në zhvillimin urban dhe rajonal. Çmimi Ekselenca Shqiptare 2007 iu dorëzua nga Qendra Shqiptare e Ekselencës, e cila më datë 7 Maj 2007 organizoi këtë aktivitet në Hotel Tirana Internacional.

Analiza e taksës së pasurisë në Bashkinë e Fierit

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2193

Co-PLAN mbështeti Bashkinë e Fierit për përmirësimin e menaxhimit financiar vendor. Në këtë kuadër u punua për analizën e taksës së pasurisë, një nga burimet më të rëndësishme financiare të pushtetit vendor. Kjo analizë u përfundua me hartimin e rekomandimeve dhe një plan veprimi për përmirësimin e treguesve përkatës. Kjo mundësoi jo vetëm përmirësim në menaxhimin e kësaj takse, por edhe më shumë të ardhura për Bashkinë dhe rrjedhimisht më

Read More

Buxhetimi me Pjesëmarrje në qytetin e Fierit

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2099

Në datat 10 dhe 11 Dhjetor 2007, Bashkia e Fierit, me asistencën e Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, organizoi aktivitetet përmbyllëse të ciklit të parë të Buxhetimit me Pjesëmarrje në qytetin e Fierit.

Zhvillimi Urban i Orientuar i Qytetit të Fierit

 • Thursday June 25th, 2009
 • Past
 • 0
 • 2467

Bashkia e Fierit, e asistuar nga Co-PLAN Instituti për Zhvillimin e Habitatit, me datën 7 Dhjetor 2007, organizoi një eveniment të rëndësishëm ku u paraqiten përpara pjesëmarrësve Plani i Përgjithshëm Rregullues i Qytetit të Fierit si edhe Propozimet për Zhvillim të dy nyjeve të rëndësishme hyrëse të qytetit.