Historia e 4 Apartamenteve

Historia e 4 Apartamenteve

 • Monday October 8th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2293

Historitë e katër apartamenteve në Tiranë, dy nga periudha komuniste, 1950-1990 dhe dy ndërtuar pas 1990, ishin në qendër të një ekspozite të organizuar në ambientet e Universitetit Polis, shfaqur dhe analizuar ndryshimet funksionale, se si ata kanë ndikuar në cilësinë e jetës së përdoruesit dhe si ata janë të lidhura me kushtet e përgjithshme në shoqëri në atë periudhë. Kjo ekspozitë është një pjesë e një hulumtimi më të gjerë: “Cilësia e jetës të ndryshojë cilësinë e hapësirës”, kryer në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, përmes projektit të studimeve kërkimore me temën “Tipologjia e Strehimit shqiptare në kontekstin e tij Ballkanas”.

Stacion autobuzi me shishe plastike në Kashar

Është përuruar në kuadër të Javës së Arkitekturës në Tiranë, i pari stacion autobuzi i ndërtuar me shishe plastike të ricikluara në komunën Kashar, në afërsi të Universitetit Polis. Ideimi dhe projektimi i këtij stacioni filloi në muajt e parë të vitit, ndërsa për ndërtimin e tij u përdorë rreth 12 mijë shishe plastike 0.5l.

Ky projekt origjinal në mënyrën e zgjedhur për të ricikluar shishet plastike, kërkon të nxisë ide të reja në projektim dhe fushë e riciklimit të produkteve një-përdorimshe mes komunave dhe bashkive të Shqipërisë.

Konferencë mbi Decentralizimin Fiskal

 • Thursday October 4th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2183

Tiranë, 4 Tetor, 2012 – Organizohet sot në Tiranë, konferenca mbi  Decentralizimin Fiskal në Shqipëri, në kuadër të Projektit të Planifikimi dhe Qeverisjes Lokale në Shqipëri (PLGP), financuar nga USAID. PLGP synon të promovojë një dialog gjithëpërfshirës për të ndihmuar ndërtimin e një konsensusi bipartizan për çështjet me rëndësi strategjike për qeveritë lokale. Ndër të ftuarit pritet të jenë, Ambasadori i SHBA Aleksandër Arvizu, Kryeministri i Shqipërisë, Z. Sali Berisha, kryetarë të njësive të qeverisjes vendore partnere të PLGP, përfaqësues nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Financave, si dhe nga komuniteti i donatorëve që punojnë në qeverisjen lokale.

Ripërvetësimi i Qytetit

 • Wednesday September 26th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2026

Tiranë, Shtator 2012 – Universiteti POLIS në bashkëpunim me Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, dhe Bashkia e Tiranës organizojnë për herë të parë “Javët e Arkitekturës në Tiranë”. Në këtë kuadër do të organizohen një seri aktivitetesh, ekspozitash, iniciativa urbane, seminare, dhe një konferencë për “Ri-përvetësimin e qytetit”.  Konferenca rajonale organizohet nga Co-PLAN në bashkëpunim me Universitetin POLIS, EXPEDITIO dhe Kor-CSD, dhe do të përqëndrohet në transformimin e shesheve të qytetit, si një nga ngjarjet kryesore të Javëve të Arkitekturës në Tiranë.

Postgraduate Courses 2013

 • Monday August 6th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2153

Co-PLAN, Institute for Habitat Development, in cooperation with the Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) in the Netherlands, part of Erasmus University and POLIS University, Albania, offer for the third year running postgraduate courses in spatial planning. The courses are funded by The Netherlands Fellowship Programmes – Tailor Made Training Scheme  – NUFFIC, and the objective is to build capacities of the public and private sector and civil

Read More

Dialog mes Qyteteve të Rajonit (SEE)

Dialog mes Qyteteve të Rajonit (SEE)

 • Monday July 16th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2211

Tiranë, Qershor 2012 – Rreth 90 pjesëmarrës nga tetë vende të ndryshme të Europës Juglindore u mblodhën bashkë në një seminar për Planifikimin Urban dhe Manaxhimin e Tokës me një fokus në modernizimin e kuadrit ligjor dhe rregullator për përdorimin hapësinor dhe planifikimit tokës në Europën Juglindore. Seminari u organizua nga Instituti i Bankës Botërore, si pjesë e Dialogjeve Qytet-me-Qytet (City-to-City Dialogue / C2C), e cila është një iniciativë si pjesë e programit të BB-Austri Program i Partneritetit Urban, filluar në dhjetor të vitit 2011.

Co-PLAN GAZETTE 3

Kemi  kënaqësinë t`ju prezantojmë numrin e 3-të të “Co-PLAN Gazette”. Në këtë numër do të gjeni informacion mbi  zhvillimet  më të fundit të gjysmës së parë të vitit 2012, në lidhje me legjislacionin dhe politikat publike në fushën e planifikimit urban, mjedisit si dhe aktivitete të ardhshme, si Javët e Arkitekturës në Tiranë. Duke shpresuar se informacioni do të jetë i vlefshëm, ju urojmë lexim të mbarë, dhe ju mirëpresim

Read More

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’!

‘Bëj të dëgjohet zëri yt’!

 • Friday June 22nd, 2012
 • Past
 • 0
 • 2324

Co-PLAN ju bashkua thirrjes së Ambasadës Amerikane në Tiranë, për të inkurajuar qytetarët të bashkohen e të flasin fuqishëm. ‘Bëj të dëgjohet zëri yt’ shënon dhe hapin e parë të një nisme të re të ndërmarrë nga Ambasadori Amerikan në Tiranë, Z. Alexander A. Arvizu,  të titulluar ‘ACT NOW’ – Albanians Citizens Together Now. Fillimisht, në një takim në Teatrin Kombëtar, Z. Ambasador prezantoi iniciativën me përfaqësues të shoqërisë civile, personalitete në vend, si dhe mediat. Ai theksoi rëndësinë e njohjes nga qytetari të të drejtave dhe përgjegjësive të tij, si dhe pjesëmarrjen e tij aktive në ‘qytet-bërje’ dhe vendim-marrje.

Trajnim: Hartimi i PBA-së në NJQV

 • Wednesday May 16th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2019

Tiranë, Maj 2012 – Me qëllim ngritje dhe forcimin të kapaciteteve vendore në çështje të hartimit të programit buxhetor afatmesëm, do të organizohen në mjediset e U_POLIS, një cikël trajnimesh me temë ‘Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm në NJQV’, të ofruara nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Ministria e Financave. Ky cikël i përbërë nga 3 trajnime, vjen në kuadër të projektit “Programi Buxhetor Afatmesëm transparent dhe profesional. Projekti financohet nga OSI, Budapest, dhe nëpërmjet trajnimeve ka për qëllim të..

Trajnim: Huamarrja Vendore

 • Wednesday May 16th, 2012
 • Past
 • 0
 • 2198

Tiranë, Maj 2012 – Është organizuar në mjediset e U_POLIS, trajnimi i parë ‘Huamarrja Vendore dhe Përdorimi Efiçent i saj’, i ofruar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Ministria e Financave. Ky trainim është pjesë i një cikli të përbërë nga 3 trajnime, të cilat vijnë në kuadër të projektit “Huamarrja e Qeverisjes Vendore – Sfida për ta përdorur në Funksion të Ndikimit në Zhvillimin Ekonomik Lokal”. Projekti financohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), dhe nëpërmjet trajnimeve ka për qëllim të shërbejë në ngritjen dhe forcimin e kapaciteteve vendore në çështje të huamarrjes vendore dhe të krijojë modele të reja të përdorimit të huasë në nivelin vendor të qeverisjes.