Urban and Regional Development

>  Eriselda Çobo Architecture and Urban Planning background, both by education and experience. Very good experience in local government with participatory strategic planning and urban planning. Academic qualifications include postgraduate studies in Real Estate Evaluation and “Management and maintenance of high-rise multi-family residential buildings in countries in transition- TM course” from IHS, Erasmus University, Rotterdam. > Iris Kuqi Iris holds an MBA degree from the University of Bordeaux IV in

Read More

Co-PLAN Finances

> Ogerta Gjiknuri – Financa Manager Graduated in Finance, Faculty of Economy at Tirana University and holds a Master degree in”Financial Risk and Risk Management”. Her background comes from a successful experience in finance and accounting. Experience in preparation of financial statements, reports, budgeting with strong ability to coordinate and interact with third parties, and run an efficient financial department. > Oreola Caliqi –  Accountant Graduated in the University of

Read More

Energy Efficiency in Pre-Fabricated Buildings

Energy Efficiency in Pre-Fabricated Buildings

Implementation Period: 2009-2011 Donor: Komisioni Europian Fund: 99,497 Euro Implemented in: Fier Municipality The household sector is one of the top energy consumers in Albania, with 27 % in 2005, and 60% of the electricity demand. Due to its Mediterranean climate, rare extreme temperature fluctuations, Albanian residential buildings bare low levels of insulation, namely: single glazed windows, poorly insulated walls and rooftops, etc. Such features are particularly relevant to the prefabricated residence apartment blocks built during the communist regime,

Read More

Energy Efficiency in Residences – National Workshop

  • Wednesday December 18th, 2013
  • Past
  • 0
  • 2462

Co-PLAN, Institute for Habitat Development, in cooperation with POLIS University, Ekolëvizja, Milieukontakt Albania, and Eden Center, organized a National Workshop on the Improvement of Energy Efficiency in the Residential Sector on December 12, 2013 at POLIS University, Tirana, as part of the EU financed “Development of the ENV.net in West Balkan and Turkey: giving citizens a voice to influence the environmental process reforms for closer EU integration” project, through the Partnership

Read More

Mbi Efiçencën e Energjisë në Banesa – Takim kombëtar

Mbi Efiçencën e Energjisë në Banesa – Takim kombëtar

Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit, ka kënaqësinë t’Ju ftojë në takimin kombëtar Përmirësimi i Efiçencës së Energjisë në Sektorin e Banesave në Shqipëri, ishte në qendër të takimit kombëtar të zhvilluar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit dhe Universiteti POLIS, në bashkëpunim me Ekolëvizjen, MilieuKontakt Albania dhe Qendra EDEN, në kuadër të projektit të financuar nga BE “Zhvillimi i Platformës (ENV.net) në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi: t’i japim qytetarëve një zë për të ndikuar në procesin e reformave mjedisore për integrimin më të shpejtë në BE” dhe nëpërmjet Programit të Partneritetit për Organizatat e Shoqërisë Civile.

Bashkimi Europian, në paketën e tij për Klimën dhe Energjinë prezantoi një numër detyrimesh ligjore për të gjithë vendet anëtare, me qëllim sigurimin e plotësimit të kerkesave 20-20-20 deri në vitin 2020 ose: (1) Reduktimin me 20% të emëtimeve të gazeve serrë në BE krahasuar me emëtimet e vitit 1990; (2) Rritja me 20% e përdorimit te energjisë së prodhuar nga burimet e rinovueshme; (3) Përmiresimi me 20% e Efiçencës së Energjisë në BE.

Njohuria në themel të Qytetbërjes

Universiteti POLIS dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit organizojnë më 18 Nëntor, ditën e Hënë, ora 10.00, një aktivitet promovuese të botimeve më të fundit të POLIS Press. Aktiviteti, i cili do të përshëndetet nga Ambasadori i Shteteve te Bashkuara në Tiranë, z. Alexander Arvizu, do të promovojë një numër titujsh dhe nismash si ‘Projekto me Natyrën’ nga Ian L.McHarg, ‘Financat Publike në Vendet në Zhvillim dhe në Tranzicion

Read More

Knowledge for City-making

  • Friday November 15th, 2013
  • Past
  • 0
  • 1961

POLIS University and Co-PLAN, Institute for Habitat Development organize a promotion activity on Monday, November 18, 10:00h, introducing the most recent publications and initiatives from POLIS University Press. The activity, which will be greeted by the US Ambassador in Tirana, Mr. Alexander Arvizu, will introduce publications such as: Design with Nature by Ian L. McHarg, Strategic Environmental Assessment in Transport and Land Use” by Thomas B. Fischer, Public Finance in

Read More

Komunikatë për Shtyp

Të nderuar partnerë,Në valën e diskutimeve dhe protestave qytetare kundër asgjësimit të armëve kimike siriane në Shqipëri, Universiteti POLIS dhe Co-PLAN ju ftojnë të njiheni me qendrimin dhe argumentat e parashtruara kundër asgjësimit të këtyre armëve kimike në vendin tonë. Duke shpresuar në krijimin e një mase kritike për të ndalur këtë proces të rrezikshëm, mirëpresim komentet tuaja. Lexoni Komunikatën

Përkujdesja & Bashkëpronësia në Banesa

A ke ti në pronësi një apartament në ndërtesën e banimit ku jeton? Nëse PO, atëherë Ti je BASHKËPRONAR! Çdo Bashkëpronar ka të drejta dhe detyrime për mirëmbajtjen e mjediseve të përbashkëta! Çdo Bashkëpronar ka të drejtë të kërkojë mbledhjen dhe themelimin e Asamblesë së Bashkëpronarëve! Por çfarë është Asambleja e Bashkëpronarëve?  Asambleja e Bashkëpronarëve është tërësia e bashkëpronarëve në një ndërtesë të caktuar, në një kat hyrje apo në

Read More

Qytet për Qytetarët!

Hapësirat publike në qytetet shqiptare në këto 20 vitet e fundit, janë shndërruar vende parkimi, rresht kafenesh, ose pirgje mbeturinash. Shpeshherë ato i gjen shndërruara dhe në shtesa pallatesh, apo ndërtesa shumëkatëshe. Bashkë me hapësirën, ikën dhe mundësitë e njerëzve për të qendruar në to, për t’u socialuzar me njëri-tjetrin, për të luajtur, etj. Sot, fëmijët dhe të moshuarit mbeten dy nga grupmoshat më të prekura nga mungesa e hapësirave

Read More